Çarşamba, Haziran 19, 2024
Teknoloji

İnternette Geçirilen Zaman Nedeniyle Fiziksel Temas Azalıyor

Altınbaş Üniversitesinden Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Barış Tuncer internet bağımlılığının çocuklarda bıraktığı etkenleri ve özellikle eğitim hayatlarındaki sorunları ele aldı.

Barış Tuncer, şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynamanın çocuk ve gençlerde oyun bağımlılığına da neden olduğunu söyleyerek, Türkiye’de yapılan bir çalışmada, gençler arasında oyun bağımlılığı oranının yüzde 8.5 olduğunu belirten Tuncer, “Bir diğer çalışmada ise oyun bağımlılığı oranı yüzde 15, internette oyun oynayan erkek ergenlerin oranı ise yüzde 75 çıkmış” dedi.

Fiziki Buluşmalar Azalıyor

Barış Tuncer’in verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği Çocukları ve İnternet Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, 13-14 yaş grubunda yer alan çocukların yüzde 29’unun akranlarıyla, aileleriyle olması gerekenden daha az vakit geçirdiklerini ortaya çıkardı. Aynı durum internete çok zaman geçiren 15-16 yaş grubu gençler açısından da geçerli ve bu durumdaki çocuk ve gençler derslerine de daha az vakit ayırıyor diye belirtti.

Şiddet ve Pornografi

Yapılan araştırmalara göre, internet bağımlılığı, çocuk ve gençlerin internette karşılaşabilecekleri riskleri de arttırmakla beraber internette geçirilen süre arttıkça kişinin gerçek yaşamdaki aktivitelere ayıracağı zamanın azaldığını anlatan Tuncer buna karşılık çocukların saldırganlık (tehditler, siber zorbalık), cinsel içerikli mesajlarla muhatap olma, pornografi ve çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimlerle karşılaşma olasılığının arttığını vurguladı. Bunun yanında çocuklar değerlerle ilgili riskler örneğin, aşırı radikal, anoreksiyayı teşvik eden, intiharla ilgili sitelerin ziyaret edilmesi ve ticari risklerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Oyun Arttıkça Notlar Düşüyor

Kaiser Vakfı’nın bir raporuna da değinen Barış Tuncer, bu çalışmaya göre öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu. Tuncer, “Aşırı medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı (yüzde 47), orta düzeyde medya kullananların dörtte birine kıyasla (yüzde 23) daha düşük notlar aldıklarını bildirdiler” dedi.

Şiddetten Daha Zehirleyici

Öte yandan yapılan araştırmaların sonuçları şiddet içerikli oyunlar oynamanın, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol açtığını, oyuncunun şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynadığını söyleyen Tuncer, Şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuk ve gençler şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder şiddetin tüm aşamaları ile meşgul olur diye belirterek , şiddet davranışlarını defalarca tekrar eder. Başarılı saldırı için ödül kazanır” diye sözlerini sonlandırdı.(BSHA)

Call Now Button